Zdi stavěné na pojivo

Zdi stavěné na pojivo najdou uplatnění všude tam, kde je vyžadována vysoká pevnost zdiva, jako například u opěrných zdí, nebo podezdívek. Pro zeď stavěnou na pojivo je nutné vyhloubit základ do nezámrzné hloubky. Jako pojivo používáme beton nebo vápenocementovou maltu. Na stavbu používáme veškeré druhy kamene. Šířku spáry jsme schopni přizpůsobit individuálním přáním zákazníka.