Obklady

Přírodní kámen takřka nezničitelný okolními vlivy. To se skvěle uplatní v případě fasádního obložení. Kámen nezmění svou podobu ani vlastnosti po desítky až stovky let. Na lepené obklady používáme jak pravidelné tvary (řezaný kámen) tak nepravidelné tvary. Tloušťka lepeného obkladu je 3 – 5 cm. K lepení pak lepidlo NVL 300.

Přizdívaný obklad je vlastně zeď předezděná před nosnou zdí, se kterou je pro zajištění optimální pevnosti proarmovaná. Mezi nosnou zeď a obklad lze umístit tepelnou izolaci. Tloušťka přizdívaného obkladu je 20-40 cm a používáme na něj všechny druhy lomového kamene. Sílu spáry přizpůsobíme individuálnímu přání zákazníka.