Smyslové záhony

Stavba suchých zdí na terapeutické zahradě v Balinách. Jedná se o ojedinělý projekt o.p.s. Chaloupky, jehož cílem je integrace znevýhodněných dětí a mládeže prostřednictvím zahradní terapie. Kamenné prvky v zážitkové zahradě jsme stavěli z ruly těžené v lomu Bory.